Denna hemsida är till för att sprida information om vad som är på gång inom Malax-Korsnäs fackavdelningen. Ta gärna kontakt med styrelsen vid eventuella frågor.

Vänligen logga in och kontrollera att dina personuppgifter stämmer!

 

AKTUELLT!

 

Höstmöte ordnas virtuellt via Teams 26 november 2020 kl. 19.00. 

___________________________

SIdan uppdaterad 03.11.2020