Styrelsen

Styrelsen 2020-2022

 

Ordförande:                                Tina Walgren

Vice ordförande:                         Mia West

Sekreterare:                                Fanny Melin

Kassör:                                        Diana Sandelin

Medlemssekreterare:                  Ann-Charlotte Sjöblad

Informatör/kontaktmedlem:         Jessica Mann                         

Medlem:                                      Katarina Holmqvist

 

Suppleanter:                             Ann-Louise Westerback

                                                 Camilla Berts-Orre

                                                 Susanne Herrgård

                                                 Johanna Juthborg

                                                 Nina Nygård

                                                 Nina Brevik