Till medlemmarna

 

TEHY

Tehy är ett starkt fackförbund som bevakar medlemmarnas intressen. Tehy vågar ta nya initiativ såväl i en arbetskonfliktsituation som i övrig verksamhet för medlemmarnas bästa. Tillsammans är vi mera.

Ett stort fackförbund förmår påverka på bred bas sina medlemmars intressen. Tehy har täckande avtal på olika avtalsområden. Hög organiseringsgrad utgör grunden för trovärdig intresse­bevakning, såväl på fackavdelnings- som förbundsplan. Fackförbunden har uppnått många förmåner, bl.a. semestrar och rätt till moderskapsledighet.
 

Tehyiterna arbetar inom social- och hälsovården. Medlemmar är bl.a. närvårdare, sjukskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter. munhygienister och socionomer. Arbetsplatserna är allt från sjukhus till privata barnskyddsanstalter.
 

 

Anslutning lönar sig, medlemskap i ett fackförbund är en försäkring på arbetslivet!