Din Fackavdelning

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

Fackavdelningarna

  • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen
  • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt
  • för lokala förhandlingar
  • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna
  • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare
  • utbildar medlemmar
  • upprätthåller tehyitisk samhörighet