Förtroendeman

 

Malax: Katarina Holmqvist  050 3384 772   holmqvistkia@gmail.com

Korsnäs

 

Kontakta förtroendemannen när du behöver råd i följande frågor:

  • lönen
  • arbetstiden
  • semestern
  • semesterersättningen
  • sjuk- och föräldraledighet
  • anställningsförhållandet
  • arbetsavtal
  • anställningsvillkor