Medlemsavgift

Medlemsavgiften för en fackavdelningsmedlem i Tehy i avlönat arbete är 1,1 % av bruttolönen. Medlemmen ger arbetsgivaren en fullmakt att uppbära medlemsavgiften direkt från lönen. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Grunder för befrielse från medlemsavgift är:

  • heltidsstudier
  • arbete utomlands hos utländsk arbetsgivare. I Norden förutsätts att man står under nordiskt socialskyddsavtal
  • moderskap och föräldraledighet samt vårdledighet
  • värnplikts- och civiltjänstgöring
  • hedersmedlemskap i Tehy
  • arbetslöshet (helt arbetslös)
  • rehabiliteringsstöd
  • sjukskrivning (utan lön)
  • anhörigvårdare som inte längre är i avlönat arbete